เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564
 
1. สธ. ยืนยัน “ยาฟาวิพิราเวียร์” ลดความรุนแรง โควิด-19 ได้
 
2. ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนปลอดภัย เมื่อเกิดดินถล่ม
 
3. ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิรับเงินอะไรบ้าง
 
4. โอนแล้ว! เงินผู้สูงอายุตกเบิก เข้าบัตรสวัสดิการฯ
 
5. คลังเตรียมเชื่อมระบบ Delivery "คนละครึ่ง -ยิ่งใช้ยิ่งได้" เริ่ม ต.ค. นี้
 
6. ขนส่งขยายเวลาให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ ใช้ต่อได้จนถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๔
 
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง