เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564
 
1. ครม. เยียวยาผู้ประกันตน ม.๓๙ และ ม.๔๐ ในพื้นที่ ๒๙ จังหวัดสีแดงเข้ม
 
2. กรมแพทย์แผนไทยฯ ยืนยัน ฟ้าทะลายโจร ป้องกันป่วยโควิดรุนแรงได้
 
3. ผนึกกำลังเปิด "ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19" แจ้งเหตุ ผ่านไลน์ @savekidscovid19 สายด่วน ๑๓๐๐
 
4. เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ให้ ประชาชนตรวจด้วยตนเอง ภายใน ส.ค. นี้
 
5. บขส. นำรถโดยสารให้บริการส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มสีเขียว
 
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที http://www.pr.moi.go.th/documents/2564/CitizenKnowledge32-2564.pdf

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง