เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564
 
1. เข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้น หากตรวจ ATK พบผลบวก
สามารถลงทะเบียนดูแลที่บ้าน Home Isolation
 
2. ครม.ไฟเขียว! บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน/นักศึกษา
 
3. ผู้ประกันตน ม.๓๓ ที่ว่างงานจากโควิด จะได้เงินชดเชย
๕๐% ของค่าจ้าง
 
4. ธอส. ออก ๒ มาตรการ พักชำระเงินต้นและพักชำระ
ดอกเบี้ยนาน ๓ เดือน ช่วยลูกค้าจาก COVID-19
 
5. กอช. เชิญชวน ผู้ประกันตน ม.๔๐ สมัครสมาชิก
รับสิทธิประโยชน์ ๒ ต่อ
 
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที http://www.pr.moi.go.th/documents/2564/CitizenKnowledge30-2564.pdf

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง