ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปเสียง(eighth note)(eighth note)ประชาสัมพันธ์ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" จำนวน 100 ตอน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปเสียงประชาสัมพันธ์ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม "กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ" จำนวน 100 ตอน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ตามลิงค์ที่ส่งมานี้ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1-NNqAxRVS30QCv16-W9DapOiY4gUyK8t

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง