เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564
 
1. ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการดูแลพื้นที่เสี่ยง – ควบคุมไฟป่า
หมอกควัน
 
2. ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน
ถึง ๒๖ มี.ค. นี้
 
3. ชาวสวนปลื้ม! ไทย - จีน ร่วมมือพัฒนาการเกษตร 
 
4. ยืนยัน! รัฐ-เอกชน ร่วมมือบริหารจัดการหนี้ผู้กู้ กยศ. 
 
5. มาแน่! “SME คนละครึ่ง” กลางปีนี้ หนุนช่วย
ผู้ประกอบการรายย่อย
 
ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ไฟล์ที่แนบมานี้http://www.pr.moi.go.th/documents/2564/CitizenKnowledge12-2564.pdf
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง