ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ได้รับความเดือดร้อนทำให้มีการส่งออกลดลงและต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในประเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ในโอกาสต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดกล้วยไม้ไทยต่อไป
ท่านสามารถดาวน์โหลดรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ได้ที่ http://www.ppb.moi.go.th/.../doc00527820210215143648.pdf

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง