เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564
 
1. “เราชนะ” เปิดให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
ลงทะเบียน ๑๕ ก.พ. นี้
 
2. แนะวิธีเข้าร่วมเป็นร้านค้า/ผู้ให้บริการ “เราชนะ” 
 
3. ครม. ขยายเวลาตรวจโรค ต่อวีซ่า ให้คนต่างด้าว
อีก ๖ เดือน
 
4. บขส. ร่วมโครงการ “เราชนะ” จ่ายค่าตั๋วโดยสารได้
แล้วทุกสถานี ทั่วประเทศ
 
5. ทราบหรือไม่ ? หากถูกทำร้ายร่างกาย เรียกค่าสินไหม
ทดแทนได้
 
ท่านสามารถดูเอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง