เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564

 

1. อย่าลืม! เตรียมตรวจสอบสิทธิ “เราชนะ”

 

2. ไขข้อข้องใจ ร้านค้าประเภทไหนเข้าร่วม "เราชนะ" ได้

 

3. กรมการปกครองขยายกำหนดเวลาทำบัตรประชาชน

ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

 

4. สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบฯ ให้แก่ประชาชนและ

ผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากโควิด-19

 

5. เพิ่มสิทธิบัตรทอง ๒ รายการ ช่วยเหลือเด็กที่มี

ความผิดปกติทางการได้ยิน

 

ท่านสามารถดูเอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง