การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประเพณีปฎิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชา เช่นไหว้เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยตลอดจน อุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทย เชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก และทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก

จึงขอประชาสัมพันธ์ แนะป้องกันเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
*ไม่จุดธูปเทียนจำนวนมากในครั้งเดียวกัน
*ใช้เชิงเทียนและกระถางธูปที่ทำจากวัตถุทนไฟ
*ปิดสวิตซ์และถอดปลั้๊กไฟหลังใช้งานหรือออกจากบ้าน
*เผากระดาษเงินกระดาษทองในภาชนะทนไฟที่ปิดมิดชิดและห่างจากวัตถุที่ติดไฟง่าย
*ตรวจสอบโคมไฟ ไฟประดับและไฟกระพริบบริเวณศาลเจ้าตี่จู่เอียให้พร้อมใช้งาน
*ไม่เปิดเตาแก๊สอุ่นอาหารทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล
*ปิดเตาแก๊สและวาล์วถังก๊าซหุงต้มหลังใช้งาน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง