พบเหตุ ไฟไหม้ น้ำท่วม วาตภัย อุบัติเหตุใหญ่ ฯลฯ ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย แจ้งผ่านไลน์***ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พัฒนาช่องทางในการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ และเหตุด่วนสาธารณภัย ผ่าน Line Official Account  "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูงข่าวสาร ข้อมูลสาธารณภัย การแจ้งเตือนเหตุด่วน รวมถึง สามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้http://relation.disaster.go.th/cmsdetail.PRDPM-6.53/40291/menu_8640/5110.1/Line+Official+Account+%E0%B8%9B%E0%B8%A0.+%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8+1784

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง