เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประกาศงดการให้บริการนวดแผนไทย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลดอนยายหอม ขอประกาศงดการให้บริการนวดแผนไทย ทั้ง 2 แห่ง คือ
1.ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลดอนยายหอม
2.ศูนย์กายภาพบำบัดชุมชน สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง