ล้างมือให้สะอาด มีจุดที่เรายังล้างไม่สะอาด ต้องระวังและมั่นล้างมือบ่อยๆ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง