สถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม ประจำวันที่ 25 มี.ค.63 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ มีผู้เฝ้าระวังรอผลตรวจ 3 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลขณะนี้ 5 ราย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ COVID-19 จ.นครปฐม ประจำวันที่ 25 มี.ค.63 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ มีผู้เฝ้าระวังรอผลตรวจ 3 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลขณะนี้ 5 ราย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ Covid- 19 จ.นครปฐมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 8 ราย กลับบ้านแล้ว 3 ราย (รายที่ 1 ตั้งแต่ 24 ม.ค.63 /รายที่ 2,3 วันที่ 24 มี.ค.63) ส่วนอีก 5 รายกำลังรักษาในโรงพยาบาลและมีอาการดีขึ้นโดยลำดับ และขณะนี้มีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังสังเกตอาการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ 3 ราย

ขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 127 ราย กลับบ้านแล้ว 124 ราย เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องกักกันตัวเองที่บ้านสะสมทั้งหมด 71 ราย กักกันตัวครบกำหนด 14 วันแล้ว 44 ราย และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 14 วัน อีก 27 ราย

โดยที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทยจนถึงขณะนี้ จังหวัดนครปฐม มีผู้ที่เข้าระบบเฝ้าระวังสะสมรวมทั้งหมด 135 ราย และสามารถบริหารจัดการด้านการสาธารณสุข จนเหลือผู้ป่วยยืนยันที่กำลังรับการรักษาอยู่ในขณะนี้ 5 ราย รวมถึงผู้ที่สังเกตอาการอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ 3ราย และอยู่ในระยะกักกันตนเอง 14 วันที่บ้าน 27 คน

……………………………………………………
ข้อมูล : กรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม
สรุปโดย : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง