สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำและครอบครัว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำและครอบครัว ด้านการทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก การเปลี่ยนบัตร การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าจัดการศพ รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฯลฯ แก่ผู้มีสิทธิ 

 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง